הרב אורי שרקי

"והלכו גוים לאורך ומלכים לנגה זרחך" (ישעיהו ס'-ג')

על ביאת מנהיגי מדינות לישראל לרגל 75 שנה לשחרור מחנה ההשמדה אושוויץ ועל המאבק לשחרורה של נעמה יששכר

טבת תש"ףהקלטת וידאו