הרב אורי שרקי

האם יהדות ותרבות = מלחמה?

טבת תש"פהקלטת וידאו