בין לאומיות לאוניברסליות בעידן הפוסטמודרני

דיון בהשתתפות הרב אורי שרקי, הרב דרור אריה והרב טל שאוליאן

כנס "לאור עמים", כ"ז במרחשוון תש"ף, בית שלום-יוחאי, י-םהקלטת וידאו