הרב אורי שרקי

מהרוח להלכה - לרגל סיום השולחן ערוך לבני נח

בית שלום-יוחאי, י-ם, ליל הושענא רבה תש"פהקלטת וידאו