הרב אורי שרקי

רבי זלמן שך

(המאמר של הראי"ה קוק)ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תש"פקבצי MP3שיעור א', 5 דקות (1MB).
שיעור ב', 1 דקות (1MB).