סיום מסכת

כ' בטבת תשס"ז

שאלה:

לאיזו מידת ידיעה צריך להגיע במסכת כדי לעשות סיום?

תשובה:

הבנה רציונלית מינימלית. קריאה בלי הבנה לא מועילה.