הרב אורי שרקי

קריאות גדולות: דגל ירושלים (א)

(המאמר של הראי"ה קוק)ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"טקבצי MP3שיעור א', 2 דקות (1MB).
שיעור ב', 10 דקות (1MB).
שיעור ג', 6 דקות (2MB).