לבישת גרביים מפני צניעות

י"ד בטבת תשס"ז

שאלה:

מהם פסיקותיו של הרב בענייני לבישת גרביים? ועל מה מסתמך?


תשובה:

לכסות עד למטה מהברך כראוי. למטה מזה כתב המשנה ברורה ש"דרכו להיות גלוי", כך שמעיקר הדין אין לחייב שיהיו דוקא גרביים. אלא שכל המוסיפה צניעות הרי זו משובחת.