הרב אורי שרקי

דברים בצעדת תשעה באב תשע"ט

ירושלים



הקלטת וידאו