הרב אורי שרקי

משה כדמות היסטורית

מכללת הרצוג, אב תשע"טהקלטת וידאו

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)