שיחה עם הרב אורי שרקי על קולנוע קדם נבואי

טבת תשע"ט, בית שלום יוחאי, י-םהקלטת וידאוכתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)