הרב אורי שרקי

רבי ישראל אבוחצירא - ה"באבא סאלי"

סיכום שיעור, בעריכת ר' אברהם כליפא
רבי ישראל אבוחצירה, המכונה בשם "בבא סאלי", שייך לקבוצת הצדיקים אשר בימיהם לא היו ידועים כי אם לחוג הסובבים אותם, ורק לאחר פטירתם, אישיותם ותורתם התחילו לפרוץ ולהקרין בקנה מידה רחב. תופעה זו מצויה אצל רבים מן החכמים, ומוסברת על פי תורת הקבלה, שכל עוד נשמתו של החכם שוכנת בגופו, היא איננה מאירה אלא למקורבים אל אותו הגוף, אך כאשר נשמתו עולה אל מקורה, הרי היא מקרינה כשמש על פני כל הנוף כולו.

רבי ישראל אבוחצירה שעלה פעמיים לארץ ישראל, ומושבו כבוד היה בעיר נתיבות, היה בעל השפעה עצומה לא רק בגלל גדולתו בתורה, הן בתורת הנגלה והן בתורת הנסתר, אלא בעיקר בשל הקרנתו שנבעה מכך שהיה לו רוח הקודש, וייחסו לו נסים רבים וסיפורים מופלאים, שיש להניח שבחלקם הגדול נכונים.

מן הסיפור הבא, ניתן ללמוד על יחסו אל מדינת ישראל: מעשה בבוקר אחד, שביקש בבא סלי משמשו להסיעו אל קברו של דוד בן גוריון שבשדה בוקר. לתמיהת שמשו ענה, שאכן יש לדוד בן גוריון זכות גדולה על הקמת והכרזת מדינת ישראל אך נותר עוד מה לתקן מבחינת עולמו הקדושתי, וצריך לעשות לו תיקון. מעשה זה מתקשר עם אמירתו על הפיוט שכתב בנו בבא מאיר ז"ל בזמן מלחמת השחרור: "יחיד רם יערות חושף, לובש עוז הדר, ובקודש נאדר, שבי ישראל יאסף, לעיר ההדר ... גרש נא את בן האמה, דגל ישראל הרימה". אמר רבי ישראל אבוחצירה שפיוט זה פעל רבות בשמים להקמת מדינת ישראל. וכן כאשר נשאל הבבא סאלי על ידי אחד מרבני ישיבת מרכז הרב, האם אנחנו בעידן של גאולה, ענה: "בוודאי".

כיחסו אל מדינת ישראל כן יחסו אל צה"ל: מעשה בשני תלמידים שקיבלו צו גיוס, וכדרכם של תלמידים מחוגים מסויימים, היו נבוכים והלכו לבקש ברכה מן הבבא סאלי, שיבטל מעליהם את רוע הגזירה. כשהגיעו לפניו, אמרו לו: "כבוד הרב, קיבלנו הזמנה לשרת בצבא!", שמח רבי ישראל ואמר להם: "צאתכם לשלום ושובכם לשלום!". אמרו לו: "באנו לבקש מכבוד הרב ברכה בכדי שלא להתגייס לצבא!". אמר להם: "למה? צאתכם לשלום ושובכם לשלום".

רבי ישראל אבוחצירה, שהיה אהוד על כל החוגים, הבין טוב מאוד את מצב דורו ובאיזה תקופה של ההיסטוריה הוא נתון, תקופה של גאולה. זכותו יגן עלינו.