האם ההלכה מתנגדת למדינת הלכה?

דיון בין הרב אורי שרקי, הדיין הרב עדו רכניץ והמשפטנית ד"ר שפרה מישלוב

בית שלום-יוחאי, י-ם

י"א באייר תשע"טהקלטת וידאו