הרב אורי שרקי

"ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו"

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, כ"ד באייר תשע"טהקלטת וידאו