דיון בין הרב שרקי ורות קלדרון

יד הרב ניסים, י-ם

כ"ד בניסן תשע"טהקלטת וידאו