דברי הרב שרקי באזכרת בנו, שלום-יוחאי הי"ד

אייר תשע"טהקלטת וידאו