הרב אורי שרקי

יום הבכורים זמן מתן תורתנו (המאמר של הראי"ה קוק)

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"טקבצי MP3שיעור א', 10 דקות (2MB).
שיעור ב', 10 דקות (2MB).
שיעור ג', 10 דקות (2MB).
שיעור ד', 10 דקות (2MB).
שיעור ה', 8 דקות (2MB).

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)