אמיתות התורה שבכתב

ה' בטבת תשס"ז

שאלה:

מה היא הסיבה להאמין שהתורה שבכתב היא דבר ה'?

תשובה:

מאחר והתברר שהתורה מהשמים, לא יתכן שה' יטעה אותנו למסור בידינו מסורת לאומית על דבר התורה שבכתב בלתי אמיתית.