הרב אורי שרקי

תחיית המתים וחזון העצמות היבשות

מכון אורה, כ"ט באדר א' תשע"טהקלטת וידאו