הרב אורי שרקי

חזקיהו המלך ואמירת הלל

מכון אורה, כ"ב באדר א' תשע"טהקלטת וידאו