אינדיאנים, מונותאיזם, בני קין

ד' בטבת תשס"ז

שאלה:

יש אינדיאנים בצפון אמיריקה שלפני פגישתם את הנוצרים ובלי כל התקשרות ליהודים הגיעו למסקנה שיש רוח גדולה (Great Spirit), שהיא בעל הכוחות כולם. זה בעצם מונותאיזם. אני חשבתי שאברהם אבינו זי"ע היה המונותאיסט הראשון אחרי שכחת שם ה' והתפשטות האלילות. היכול להיות שהאינדיאנים האלו חידשו מונותאיזם משלעצמם, ואם כן, האם זאת בעיה מבחינתנו? ועוד, האם זה אפשרי שהאינדיאנים הם צאצאי קין, וקיבלו אמונתם ממנו?

תשובה:

המונותאיזם האינדיאני הינו אממנטיסטי (אמננטיזם הוא השקפה המזהה את האלוהי בעולם ולא מחוץ לו) ואינו מכיר בנבדלות הבורא מהבריאה. מלבד זאת כל העמים הקדמונים היו מכירים במציאות אל על כל האלים אלא שלא עבדו לו לבדו. כך ביאר הרמב"ם. יש מדרש על מעשיות של שלמה המלך שאשמדאי מלך השדים הפגיש אותו עם אחד מבני אדם שמהצד השני של הארץ, והלה אמר לו שהם מבני קין.