הרב אורי שרקי

ויקהל - הראי"ה קוק על הכרובים, מתוך הספר "מציאות קטן"

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, כ"ד באדר א' תשע"טהקלטת וידאו