ביה"כ "בית יהודה", י-ם. שיעורים נפרדים:
שיעור א' - על נרות חנוכה, כסלו תשע"ט, 29 דקות (וידאו).
שיעור ב' - טימוא ההיכל והשמנים על ידי היוונים, כ"ט בכסלו תש"פ, 29 דקות (MP3, 9MB).