הרב אורי שרקי

יתרו - הרב מ"מ כשר על "ששת ימים תעבוד" (האם זו מצווה)

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, י"ט בשבט תשע"טהקלטת וידאו