הרב אורי שרקי

ט"ו בשבט - אכילת פירות ותיקון חטא אדם הראשון

בית הרב קוק, י-ם, י"ד בשבט תשע"טהקלטת וידאוכתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)