הרב אורי שרקי

רמב"ן ובעל "מגילת אסתר" על מצוות יישוב וכיבוש א"י

מכון אורה, תשע"טהקלטת וידאו - 2 שיעוריםשיעור א'שיעור ב'כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)