הרב אורי שרקי

האם כדאי לחיות בתקופה שלנו?

מכון אורה, תשע"טהקלטת וידאו - 2 שיעוריםשיעור א'שיעור ב'עזרו להפצת התורה של הרב!

כתבו למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)