הרב אורי שרקי

תורת ארץ ישראל והיחס אל לימודי החול והתרבות הכללית

בית שלום יוחאי, י-ם, מרחשוון תשע"טהקלטת וידאו