הרב אורי שרקי

תורת ארץ ישראל והיחס אל לימודי החול והתרבות הכללית

בית שלום יוחאי, י-ם, מרחשוון תשע"טהקלטת וידאועזרו להפצת התורה של הרב!

כתבו למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)