פשט, דרש ורמז

כ"ב בכסלו תשס"ז

שאלה:

מהו פשט אנחנו חושבים שאנו יודעים.
1.מהו דרש ומי מוסמך לדרוש? האם כל הברקה היוצאת ממילה בפסוק ניתנת להידרש? זה בולט מאוד בכתבי חסידות בהם מעצבים פסוקים בצורה אסוציאטיבית.
2.אם הפשט והדרש סותרים, האם ניתן לומר שאלו ואלו וכו'?
3. מה ההבדל בין דרש לרמז?

תשובה:

"פשוטו" הוא מה שהכתוב מתכוין, לעומת "משמעו" שעניינו מה שמובן בקריאה ראשונה. דרש הוא המתבקש מתוך הפשט. הסמכות לדרוש היא של חכמי ישראל. כדאי ללמוד את הספר "איילת השחר" של המלבי"ם בתחילת פירושו לויקרא. רמז הוא דבר נכון, הידוע מכל התורה כולה, אך איננו הכוונה הגלויה של הכתוב הספציפי הזה, אבל עולה באופן אסוציאטיבי, כדרכן של רוב הדרשות החסידיות. מאחר והתורה אלוהית, האסוציאציות של חכמי ישראל אמת הן.