הרב אורי שרקי

לשני בתי ישראל (המאמר של הראי"ה קוק)

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"חקבצי MP3שיעור א', 10 דקות (2MB).
שיעור ב', 10 דקות (2MB).
שיעור ג', 10 דקות (4MB).
שיעור ד', 10 דקות (2MB).