שיעורים נפרדים:
שיעור א' - קודש וחול במשנתו של הרב קוק, בית הרב קוק, קיץ תשע"ד, 34 דקות, (MP3, 12MB).
שיעור ב' - הראי"ה קוק על קדושה בטבע, אב תשע"ח, 3 דקות (וידאו).
שיעור ג' - קדושה וטבע אצל הראי"ה קוק ורב אשכנזי (מניטו), אלול תשע"ח, 40 דקות (וידאו).
שיעור ד' - הראי"ה קוק על מלחמת הקודש והטבע, י"ז בשבט תשע"ט, מכון אורה, 45 דקות (וידאו).
שיעור ה', ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט (MP3).
שיעור ו' - הראי"ה קוק על מלחמת הקודש והטבע, י"ז בשבט תשע"ט, מכון אורה, 45 דקות (וידאו).
שיעור ז', ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט (MP3).
שיעור ח', ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תש"פ (MP3).