אלוהים והחומר

כ' בכסלו, ה' בטבת תשס"ז

שאלה 1:

איך יכול להתקיים דבר שאיננו ה'? על פי מה שהבנתי לא יכול, נוהגים לומר שכל דבר הוא גילוי של ה', אם כך למה אין זו הגשמה? (על זה שמעתי שעונים שיש הבחנה בין הגילוי לבין ה' עצמו אך איני מבין הבחנה זו שאם החומר "מורכב" מאלוהים הרי זו הגשמה ואם לא חזרנו לשאלה הראשונה).

תשובה 1:

כל דבר הוא גילוי רצון ה'. החומר אינו מורכב מאלוהים, אדרבה הוא הפכי לו כי החומר מוגבל והאלוהים בלתי מוגבל.שאלה 2:

עדיין לא הבתנתי: יכול להתקיים דבר שאיננו ה'? מה ההבדל בין רצון ה' לעצמותו? מה הכוונה רצון אצל ה'?

תשובה 2:

עצם מושג הבריאה מניח את מציאותו של זולת ה'. לפי הרמב"ם רצונו הוא עצמותו. לפי מהר"ל ורמח"ל רצונו הוא הכח המתפשט מאתו. רצון אצל הקב"ה הוא יחסו לזולתו.