אהבת ישראל במשנת חב"ד ובתורת הרב קוק

דיון בין הרב אורי שרקי והרב משה ויינר

בית שלום יוחאי, ירושלים, תמוז תשע"ח,הקלטת וידאו