אהבת ישראל במשנת חב'"ד ובתורת הרב קוק

דיון בין הרב אורי שרקי והרב משה ויינר

בית שלום יוחאי, ירושלים, תמוז תשע"ח,הקלטת וידאוכתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)