הרב אורי שרקי

דברי הימים ב' - מלך כושל (פרק כ"ח)

סיון תשע"חהקלטת וידאו