הרב אורי שרקי

דברי הימים ב' - בית ה' מעל בית המלך (פרק ט')

סיון תשע"חהקלטת וידאו