הרב אורי שרקי

דברי הימים ב' - ביטול הבמות (פרק ל"א)

סיון תשע"חהקלטת וידאו