הרב אורי שרקי

דברי הימים ב' - בית דוד בסכנת הכחדה (פרק כ"ג)

סיון תשע"חהקלטת וידאו