הרב אורי שרקי

דברי הימים ב' - הפצת התורה (פרק י"ז)

סיון תשע"חהקלטת וידאו