הרב אורי שרקי

דברי הימים ב' - תעמולה דתית (פרק י"ג)

סיון תשע"חהקלטת וידאו