הרב אורי שרקי

דברי הימים ב' - המלכות והקודש (פרק ח')

סיון תשע"חהקלטת וידאו