הרב אורי שרקי

דברי הימים ב' - במקדש הכל מתעלה (פרק ה')

סיון תשע"חהקלטת וידאו