הרב אורי שרקי

דברי הימים ב' - תפארת המקדש (פרק ד')

סיון תשע"חהקלטת וידאו