הרב אורי שרקי

יציאת מצרים ומתן תורה

בית שלום יוחאי, ירושלים, סיון תשע"ח,הקלטת וידאוכתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)