הרב אורי שרקי

דברי הימים א' - הלל על עצמאות ישראל (פרק כ"ט)

ניסן תשע"חהקלטת וידאו