הרב אורי שרקי

דברי הימים א' - "לא תדרוש שלומם וטובתם" (פרק י"ט)

ניסן תשע"חהקלטת וידאו