הרב אורי שרקי

דברי הימים א' - גודל מעלתו של דוד (פרק י"ז)

ניסן תשע"חהקלטת וידאו