הרב אורי שרקי

דברי הימים א' - העלאת ארון העדות לירושלים (פרק ט"ו)

ניסן תשע"חהקלטת וידאו

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)