הרב אורי שרקי

דברי הימים א' - העלאת ארון העדות לירושלים (פרק ט"ו)

ניסן תשע"חהקלטת וידאו