הרב אורי שרקי

דברי הימים א' - מות עוזה הביא ליראת א-לוהים (פרק י"ג)

ניסן תשע"חהקלטת וידאו